สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ครบทั้ง 23 อำเภอ ในปี 2560

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการเลือกตั้งคุณภาพ ที่ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ประชาชนออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง สามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยได้เน้นการขยายเครือข่ายประชาธิปไตย การเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย รณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตยในชุมชนระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ โดยการจัดประชาคมหมู่บ้านและร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ จัดอบรมให้ความรู้ เดินรณรงค์รอบหมู่บ้านแจกสติก๊กเกอร์ “บ้านนี้ไม่ขายเสียง” ติดหน้าบ้าน ซึ่งในวันพรุ่งนี้(18 ก.ค) เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ที่บ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ และที่บ้านบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จากนั้นวันที่ 19 ก.ค 60 ที่บ้านไทรออ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ และบ้านโนนขี้เกลือ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง

สำหรับการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบจาก 23 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน มีดังนี้ บ้านหนองตาเข้ม ม.11 ต.นางรอง อำเภอนางรอง บ้านใหม่ ม.2 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช บ้านน้อยบุตาวงษ์ ม.12 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ บ้านโคกเพชร ม.8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย บ้านโสกคลอง ม.18 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก บ้านสระคู ม. 1 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก บ้านขามน้อย ม.5 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ บ้านบุ ม.11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง บ้านไทรออ ม.8 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ บ้านโนนขี้เกลือ ม.2 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง บ้านโนนค้อ ม.8 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด บ้านหนองม่วง ม.7 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองสะแกกวน ม.6 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง บ้านห้วยอุดม ม.9 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย บ้านทุ่งรวงทอง ม.12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ บ้านกระโดน ม.5 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ บ้านป่ายาง ม.8 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ บ้านสว่าง ม.5 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บ้านกะนัง ม.6 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน บ้านโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง บ้านหลักเมือง ม.16 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง บ้านกอกดอนพะยอม ม.5 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และบ้านคอกวัว ม.5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์

ที่มาภาพ//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram