กฟภ.เขต 3 เปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่บุรีรัมย์เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่จ.บุรีรัมย์  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  เพื่อนำข้อมูลปัญหาไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟ  เผยบุรีรัมย์มีสถิติการใช้ไฟมากเป็นอันดับ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด

                (20 พ.ย.60)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  จัดสัมมนาลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์ หรือผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุม สกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยมีนายประเสริฐ  ใจเจริญทรัพย์  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า  เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งชี้แจงแผนงานโครงการด้านความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟ  และแผนงานสร้างความเชื่อถือของระบบไฟฟ้า   นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า  ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หม้อแปลง  อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  เครื่องมือวัดกระไฟ  และอุปกรณ์อื่นๆ   ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการใช้ไฟรายใหญ่ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์  เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

                นายประเสริฐ   ใจเจริญทรัพย์  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้  เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์  ทั้งยังเป็นการเปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ใช้ไฟรายใหญ่  เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ซึ่งที่ผ่านมาส่วนมากปัญหาที่ได้รับการสะท้อนมากที่สุดคือ การรับแจ้งปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการใช้ไฟที่อาจจะไม่สะดวกและล่าช้าไปบ้าง  ซึ่งทาง กฟภ.ก็จะได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น   ซึ่งจากข้อมูลพบว่าจ.บุรีรัมย์ มีสถิติการใช้กระแสไฟฟ้ามากเป็นอันดับ 2 รองจากจ.นครราชสีมา  จากพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ.เขต 3 จำนวน 4 จังหวัด มี จ.นครราชสีมา   ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และ จ.สุรินทร์

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย   พิรักษา  / สวท.บุรีรัมย์