กรมที่ดิน ชี้แจงกรณีการดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวในเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวการดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวในเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่ดินสาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว 3 แปลง โดยทั้ง 3 แปลงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลชองเทศบาลตำบลอิสาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ส่วนกรณีที่เป็นข่าว ได้แก่ แปลง น.ส.ล. เลขที่ 4130/2515 เนื้อที่ 2,583 – 2 – 55.4 ไร่ มีส่วนราชการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ คือ

ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ 829 – 3 – 84 ไร่ ปัจจุบันมีราษฎรบุกรุกเข้าทำประโยชน์เป็นบางส่วน ซึ่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 26 ได้ดำเนินการผลักดัน และทำความเข้าใจกับราษฎรที่บุกรุกครอบครองที่ดินให้ออกไปจากพื้นที่สาธารณะเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

ซึ่งปรากฏว่ามีราษฎรบางส่วนยินยอมออกไปจากพื้นที่ สำหรับราษฎรที่ไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ มี 27 ราย ได้ฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว

ดังนั้น กรมที่ดิน เห็นว่าคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรรอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คลิปข่าวจากเนชั่น

socialposttemplate