มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์กวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมชมการประกวดอย่างคับคั่ง

ภาพ : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festi val 2018) พร้อมกับการแสดงของศิลปินรับเชิญ เบียร์ พร้อมพงษ์ แกรมมี่โกลด์, เวียง นฤมล แกรมมี่โกลด์ และแฮ็คส์ วิษณุกรณ์ ผลปรากฏว่า วงดนตรีลูกทุ่งฟ้า-ขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ภาพ : ปรมินตรา บุญชม
ภาพ : ปรมินตรา บุญชม

สำหรับการประกวด “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม โดยในปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2018)” พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

ชนะเลิศ – วงดนตรีลูกทุ่งฟ้า-ขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ – วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งโนนภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ – วงดนตรีลูกทุ่งช่อนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล – วงดนตรีลูกทุ่งวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ วงดนตรีลูกทุ่งวิสุทธรังษี โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม – วงดนตรีลูกทุ่งฟ้า-ขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม – วงดนตรีลูกทุ่งวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม – วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งโนนภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ภาพ : ปรมินตรา บุญชม
ภาพ : ปรมินตรา บุญชม

ข้อมูล : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น