กลุ่มจักรยานเสือสะพานโค้งบุรีรัมย์ ร่วมลงขันเงินส่วนตัวซื้อวัสดุอุปกรณ์และร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างห้องน้ำหลังใหม่ให้กับ 3 ตายายยากไร้ เนื่องจากห้องน้ำหลังเดิมมีเพียงโถส้วมล้อมด้วยสังกะสีเก่าผุพังไม่มีหลังคากันแดดฝนและไม่ปลอดภัย จึงได้ร่วมลงขันก่อสร้างใหม่เป็นการทำความดีถวายในหลวง

(30 ต.ค.59) กลุ่มจักรยานเสือสะพานโค้งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันลงขันเงินส่วนตัวซื้อวัสดุอุปกรณ์และร่วมแรงร่วมใจกันลงแรงก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับนางบัวเรียน ชัยสนาม อายุ 70 ปี , นายบุญรัก ชัยสนาม อายุ 59 ปี และ น.ส.กุหลาบ ปะโมนะตา อายุ 55 ปี 3 ตายายที่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านห้วย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีอาชีพขายไข่ปิ้งปะทังชีวิต โดยสาเหตุที่กลุ่มจักรยานเสือสะพานโค้งลงขันร่วมแรงกันก่อสร้างห้องน้ำให้กับ 3 ตายาย เนื่องจากห้องน้ำหลังเดิมมีเพียงโถส้วมล้อมด้วยสังกะสีเก่าผุพัง ไม่มีหลังคากันแดดฝน และอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยทั้งจากสัตว์มีพิษ และอันตรายจากผู้ไม่หวังดี จึงได้ร่วมกันลงขันก่อสร้างห้องน้ำหลังใหม่ เพื่อช่วยเหลือ 3 ตายายให้ได้มีห้องน้ำที่มีสุขลักษณะและปลอดภัย เป็นการร่วมกันทำสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับกลุ่มจักรยานเสือสะพานโค้งดังกล่าว มีนายสุวัฒชัย สิงห์คำ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 64 คน มีทั้งข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม และผู้ยากไร้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์ รองประธานกลุ่มจักรยานเสือสะพานโค้งจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การที่ทางกลุ่มร่วมกันลงขันและร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างห้องน้ำให้กับ 3 ตายายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งจะร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ตลอดไป เพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์และตอบแทนคุณแผ่นดินด้วย

ภาพ//ข่าวโดย สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์

Untitled