กองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์ มอบเงินสร้างห้องพิเศษ วอร์ดสงฆ์อาพาธ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.บุรีรัมย์ และ รพ.ใกล้เคียง รวม 15 อำเภอ เพื่อรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ  โดยเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา สำหรับผู้ป่วยมะเร็งหรือโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยลดความเจ็บปวดทรมาน

(25 มิ.ย.60) คณะกรรมการกองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์  และผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ  และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ร่วมพิธีมอบห้องพิเศษ วอร์ดสงฆ์อาพาธ และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์  และโรงพยาบาลชุมชนรวมจำนวน 12 แห่ง  ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ วัดป่าเขาน้อย อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยมี พลตรี เดชอุดม   นิชรัตน์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26  เป็นประธาน  ทั้งนี้ได้มี นพ.ภูวดล   กิตติวัฒนาสาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  เป็นตัวแทนรับมอบ  โดยครั้งนี้ทางกองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์

ได้ทำการมอบเงินสำหรับสร้างห้องพิเศษ วอร์ดสงฆ์อาพาธ ชั้น 9 วอร์ดสงฆ์อาพาธ ชั้น 7 เตียงคนไข้  , เครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยาจำนวน 37 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท  , เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด 5 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 53,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านบาท   โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการช่วยเหลือรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธทั้งในและนอกโรงพยาบาล    รวมถึงสร้างห้องพักสำหรับพระภิกษุสงฆ์   และเพื่อให้โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกมล   เรืองสุขศรีวงศ์   ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ วัดป่าเขาน้อย  กล่าวว่า   การก่อตั้งกองทุนสงฆ์ดังกล่าวก็เพื่อต้องการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ  ซึ่งหลังจากก่อตั้งแล้วก็มีภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อสร้างห้องพิเศษ  วอร์ดสงฆ์  และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นพ.ภูวดล   กิตติวัฒนาสาร   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กล่าวว่า  โรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่  ขณะนี้ก็ได้รับงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างตึกโรคหัวใจ  ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  และตึกสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  แต่ยังคงขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นหลายอย่าง   ซึ่งที่ทางกองทุนสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ฯ  ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างห้องพิเศษ  วอร์ดสงฆ์  และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์  และโรงพยาบาลชุมชนอีกหลายแห่ง    ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทางโรงพยาบาล  ได้มีเครื่องมือในการดูแลรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา  สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย   เครื่องดังกล่าวก็จะสามารถลดความเจ็บปวดทรมานให้กับผู้ป่วยได้

ที่มาภาพ//ข่าว :  สุรชัย    พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์