ความหมาย คำว่าส่งสการ เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ส่งสักการะ” ในพจนานุกรมฉบับแม่ฟ้าหลวงเล่มที่ ๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า ส่งสการ ไว้ดังนี้

ส่งฯ=ส่ง ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับ หรือหมายด้วยอาการต่าง ๆ กัน ก.๒ เสีย,ให้ เช่น การบวงสรวง,มอบให้ มอบให้ตามพิธีกรรม

111

ส่งฯสการฯ=พิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพ

การส่งสการนั้นเป็นคำที่มีมาแต่โบราณปรากฏในตำนานอยู่หลายแห่งได้กล่าวถึงคำว่า ส่งสการ ปัจจุบันบางแห่งก็ยังใช้อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะมีคำอื่น ๆ มาแทน ทำไมต้องใช้คำว่าส่งสการหากดูตามพจนานุกรมได้อธิบายมาก็น่าจะเป็นไปตามนั้นคือ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ที่ตายไปโดยจัดเครื่องสักการให้สมฐานะแก่ผู้ตายนั้น ๆ ปราสาทชนิดต่าง ๆ ก็ดี สัตว์หิมพานต์ก็ดี ดอกไม้จันก็ดี และเครื่องไทยทานต่าง ๆ ก็ดีล้วนอยู่ในคำว่า เครื่องสักการทั้งสิ้น เครื่องสักการะนี้จะมอบให้โดยตรงก็ได้หรือมอบผ่านทางตัวแทนก็ได้เช่น พระสงฆ์-สามเณร เป็นต้น และยังมีคำที่ควบคู่กับคำว่า ส่งสการก็คือ ตานคาบ ตานคาบหมายถึงการทำบุญแก่ผู้ตายในขณะที่มีศพตั้งอยู่ในบ้านหรือสถานที่ใด เมื่อเอาคำสองพยางค์มารวมกันก็จะเป็นคำว่า ส่งสการตานคาบ ปัจจุบันคำว่า ส่งสการ นั้นมิได้ค่อยได้ใช้กันนักแต่ก็มีคำอื่นมาแทนเช่นคำว่า ปลงศพ,เสียศพ, เผาศพ (ข้อมูลโดย ส่งสการ.คอม)

112

ซึ่งคลิปการแสดงนี้ ได้เผยแพร่โดย (ครูเพลง) ครู สัญญาลักษณ์ ดอนศรี เป็นการแสดงส่งสการ แบบอีสานใต้ ดั่งเดิมแบบโบราณขนานแท้ ซึ่งนับวันจะเลือนหาย และหาชมได้ยาก ซึ่งแสดงโดย คณะศิลปินบ้านป่า นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

113

เป็นการแสดงใน งานพระราชทานเพลิงศพ นายขจรธน จุดโต อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ 4 สมัย ณ ฌาปณสถานวัดแจ้ง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

114

115

ขอบคุณคลิปการแสดงโดย… FB สัญญาลักษณ์ ดอนศรี