กาดชาดปีนี้ (จัดปี 2561) มีอะไรบ้าง?

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัด “งานกาชาดและมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560” เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมตลาดประชารัฐเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP

วันนี้ (21 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมการจัด “งานกาชาดและมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560”

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 7 วัน 7 คืน ที่โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์และตลาดเซราะกราวบริเวณถนนรมย์บุรีโดยใช้ชื่องานว่า “งานกาชาด ตลาดเซราะกราวและมหัศจรรย์ไหม จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำปี 2560

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ้าไหมของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น

รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

สำหรับกิจกรรมภายในโดมสวนรมย์บุรี 200ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ทั้ง16 ประเทศ

/การเดินแบบผ้าไหมการกุศล ที่เวทีกลาง การจัดนิทรรศการการของส่วนราชการ ร้านค้ามหกรรมไหมบุรีรัมย์ การออกรางวัลสลากกาชาด

ซึ่งมีรางวัลดังนี้

รถไถนาคูโบต้า รุ่น L3608SP/

รถยนต์กระบะโตโยต้า Hilux REVO 2016 รุ่น Smart Cab 2400 CC /

รถเก๋ง MG Hatchback 1500 cc /

รถยนต์กระบะอีซูซุ ตอนเดียว รุ่น SPACE CANB 1900 CC /

รถจักรยานยนต์ Ducati Monster 821 /

เครื่องปรับอากาศ / โทรทัศน์สี/ ตู้เย็น และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ส่วนของถนนรมย์บุรี ประกอบด้วย ตลาดเซราะกราว OTOP การจัดบูธเอกชนที่สนับสนุนกิจการกาชาดและ Food Truck

สำหรับงานกาชาด เป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในการที่สภากาชาดสยาม ได้รับการรับรอง เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตสภากาชาดแล้ว ทางสันนิบาตสภากาชาดมีความเห็นว่าสภากาชาดแต่ละประเทศควรจะได้จัดงานเผยแพร่กิจการกาชาดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีเมตตากรุณาต่อกันต่อไป

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามและคณะกรรมการที่ปรึกษา รวม 8 ท่าน มี จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธาน

ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้จัดงานประจำปีของสภากาชาดสยามขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2465 – 8 เมษายน 2466 (ขณะนั้นเปลี่ยนพุทธศักราชในเดือนเมษายน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจการของสภากาชาด และชักชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจการด้วยการเข้าเป็นสมาชิกของสภากาชาด เรียกว่า “ประชาสมาชิก” นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นงานรื่นเริงประจำปีต้อนรับบรรดาสมาชิกของสภากาชาด

โดยเก็บค่าบำรุงคนละ 1 บาทต่อปี การจัดหาประชาสมาชิกนี้จัดให้มีขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น สถานที่จัดงานคือ สนามหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานของเต้นท์อำนวยการสภากาชาดสยามในวันแรกของงาน

งานกาชาดซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ เรียกชื่องานว่า “การรับประชาสมาชิก พ.ศ. 2466” ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสภากาชาดสยามได้เชิญชวน พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ สโมสร สมาคม และบริษัทห้างร้านต่างๆ แต่งรถเข้าร่วมแห่

เป็นกระบวนแห่รถไปตามถนนสายต่างๆ แล้วไปรวมกันอยู่ที่สนามหลวง จึงมีประชาชนออกมาดูกระบวนแห่ ทั้งตามรายทางและที่สนามหลวง เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งอนุสมาชิกชายและหญิง นักเรียน ลูกเสือ ได้เข้าไปพบปะชักชวนประชาชนเข้าเป็นสมาชิก นอกจากนั้น ยังมีบางส่วนเดินไปตามวังตามบ้านเพื่อการชักชวนอีกด้วย

การประชาสัมพันธ์ด้วยการออกเชิญชวนให้เข้าเป็นสมาชิกในครั้งนั้นได้ผลดี ช่วยให้ประชาชนรู้จักสภากาชาดสยามแพร่หลายขึ้น และมีผู้สมัครเข้าเป็นประชาสมาชิกในกรุงเทพฯ รวม 13,436 ราย

งานกาชาดได้จัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2467 เรียกชื่องานว่า “การแห่กาชาดและการรับประชาสมาชิก” การจัดงานคงดำเนินแบบเดียวกับปีแรก ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรขบวนแห่ และพระราชทานรางวัลแก่รถยนต์ที่แห่เข้าร่วมขบวน มีประชาชนมาเที่ยวชมขบวนแห่และสมัครเป็นสมาชิกกันมากมาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์