วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2023

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

Must Read

- Advertisement -

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

buriramworld.com

- Advertisement -

๒๕๖๖ และการขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันฯ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป. อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.obec.go.th/archives/831121

- Advertisement -

Source : https://www.obec.go.th/archives/831121

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานิสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ... อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.obec.go.th/archives/837123 Source :...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -