กำหนดการพิธีครบรอบวันสถาปนาเมืองเเปะ 240 ปีบุรีรัมย์ 6 เมษายน 2559

สถาปนาบุรีรัมย์240ปี

สถาปนาบุรีรัมย์240ปีสถาปนาบุรีรัมย์240ปี