กำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

ที่มา//ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์