ขนส่งบุรีรัมย์เรียกผู้ประกอบการและผู้ขับรถแท็กซี่รับจ้างทั้งจังหวัด เข้ารับทราบข้อกฎหมายและระเบียบในการประกอบอาชีพรถรับจ้าง เพื่อเป็นการจัดระเบียบป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสาร รองรับเมืองท่องเที่ยว  หลังที่ผ่านมามีผู้โดยสารร้องเรียนหลายราย พร้อมชี้หากฝ่าฝืนกระทำผิดมีโทษทั้งจำและปรับ

นายสุเทพ   นิติวัฒนานนท์   ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เรียกผู้ประกอบการ และผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้างทั้งจังหวัด   เข้ารับทราบข้อกฎหมายและกฎระเบียบในการประกอบอาชีพรถรับจ้าง ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด  เพื่อเป็นการจัดระเบียบรถแท็กซี่รองรับเมืองท่องเที่ยว และเมืองกีฬามาตรฐานระดับโลก   ทั้งป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ  และลดปัญหาการร้องเรียน   ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าได้มีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่ร้องเรียนมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหลายราย   ทั้งกรณีการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม  ไม่มีการกดมิเตอร์ ซึ่งก็ได้ทำการตักเตือนและดำเนินการตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกไปแล้ว   อย่างไรก็ตามหากพบว่าผู้ประกอบการ  หรือผู้ขับรถแท็กซี่รับจ้างรายใด  มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร หรือฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายของกรมการขนส่ง ก็จะมีมาตรการลงโทษตั้งแต่การยึด  พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ   หรือมีโทษทั้งและปรับตามแต่กรณีความผิด

ขนส่งจังหวัด  ยังระบุอีกว่า  หากผู้โดยสารรายได้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถแท็กซี่  ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม   หรือพบเห็นผู้ขับรถแท็กซี่รับจ้างรายใด กระทำผิดกฎหมาย  สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ สายด่วน 1584  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด  จะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับผู้ขับรถแท็กซี่ดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

สุรชัย    พิรักษา  / สวท. บุรีรัมย์

 

12651046_1012321135522106_1159348823420867885_n