ขนส่งบุรีรัมย์ จับมือหลายภาคส่วน ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถทุกคัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน หากพบฝ่าฝืนเอาผิดตามกฎหมาย เผยที่ผ่านมาพบทั้งบรรทุกเกินและสภาพรถไม่พร้อมถูกตักเตือนเปรียบเทียบปรับหลายราย

(24 ม.ค.60) สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก , ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมือง ออกตรวจความพร้อมของรถตู้

และรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลตรุษจีน 2560 ทั้งการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ตรวจหาสารแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จากปัสสาวะของพนักงานขับรถ และตรวจระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ รวมถึงตรวจสภาพความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

อีกทั้งภายในรถจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เข็มขัดนิรภัย เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งหากตรวจพบว่าผู้ประกอบการหรือพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรายใดฝ่าฝืนกระทำผิด ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนมีรถโดยสารณะฝ่าฝืนบรรทุกผู้โดยสารเกิน และขับรถหวาดเสียวเสี่ยงอันตราย ได้ทำการตักเตือนเปรียบเทียบปรับไปแล้วหลายคัน

นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีการเดินทางกันอย่างมากมาย จึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดและกวดขันการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างจริงจัง

บุรีรัมย์คุมเข้ม รับตรุษจีน
บุรีรัมย์คุมเข้ม รับตรุษจีน

โดยการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและพนักงานขับรถ พร้อมทั้งย้ำเอาผิดพนักงานขับรถที่ฝ่าฝืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถจะถูกดำเนินการเอาผิดมีโทษทั้งจำและปรับตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์