จากเพจสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (8 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

โดยร่วมกันกำกับดูแลตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถทุกคันอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และ หมวด 3 ซักซ้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดกรณีเกิดอุบัติเหตุ การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบระบบแจ้งเตือนการกระทำผิดที่ตรวจพบจากระบบ GPS ผ่านทางWebsite

และ Application และเพื่อเตรียมการพัฒนาการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารรองรับการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญผู้ประกอบการต่อตัวถังรถ Benz นำรถโดยสารขนาดเล็ก (Minibus) ที่ได้มาตรฐานมาแสดงโชว์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

#ภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 1

#ภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 2

#ภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 3

#ภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 4

#ภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 5

กรมขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการศึกษาความปลอดภัยของการใช้รถตู้มาเป็นรถโดยสารประจำทางว่าระยะทางที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร รถมินิบัสสาธารณะเป็นอีกทางเลือกตั้งที่มีความเป็นไปได้ โดยจะนำมาใช้แทนรถตู้โดยสารที่วิ่งในระยะไกลมากกว่า 100 กิโลเมตร แนวทางนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ต้องติดตาม !!

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์