ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ แนะ คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม สู่บุรีรัมย์ 4.0

13 ก.พ.61 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า คหบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรศักดิ์ ธีระวาณิชย์

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อีก 1 สมัย (2 ปี) พร้อมคณะกรรมการบริหารรวม 15 คน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่โรงแรมสกายวิวบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ในโอกาสนี้ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมเสนอแนะให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรแบบประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวนำ และที่สำคัญขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ก้าวเข้าสู่ภาคบริการมากขึ้นจากการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและมีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้ว ขอให้ประสานการทำงานผนึกกำลังให้เข้มแข็ง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากว่าขณะนี้การเที่ยวทำรายได้อย่างมหาศาลทำให้คนบุรีรัมย์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ถ้านำไปเสริมกับพลังที่เข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมทั้งเบา และหนักโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวเสริมทำให้บุรีรัมย์ 4.0 มีความเจริญรุ่งเรืองแบบพุ่งทะยานไปไม่หยุดยั้ง

ด้านนายธีรศักดิ์ ธีระวาณิชย์ พร้อมที่จะสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความเจริญ รุ่งเรือง มั่นคงและเข้มแข็ง และจะสานต่อโครงการสาธารณกุศลด้านการศึกษาเช่นห้องสมุด การเรียนทางไกล มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์