“ขับเคลื่อนบุรีรัมย์4.0 สู่นครแห่งความสุข”

 

วันนี้ (ก.พ. 28, 2017) เป็นการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวตามหลักสูตรโดยได้คัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นบส.1 รุ่น 85

 

โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์กล่าวบรรยายพิเศษถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขับเคลื่อนThailand4.0 และบุรีรัมย์4.0

 

ซึ่งผวจ.บุรีรัมย์ กล่าวย้ำว่าเป็นการนำนโยบายรัฐไปสู่ระดับพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อประชาชนเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ควบคู่การติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุรีรัมย์เป็นนครแห่งความสุข

จากอดีต”บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” ผวจ.บุรีรัมย์กล่าวว่าปัจจุบันบุรีรัมย์ได้รับการพัฒนา ที่ไม่ใช้คำว่า”ก้าวกระโดด” แต่เป็นการพัฒนาแบบ”พุ่งทยาน”

 

นับเริ่มที่เห็นชัดเจนคือปี2554 มีการสร้างสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถยนต์ระดับโลก ทำให้บุรีรัมย์ลุกขึ้นยืนด้วยขาตัวเองอย่างเข้มแข็ง

 

เป็นการนำ”กีฬา”มานำการพัฒนาควบคู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นเมือง2ปราสาทคือปราสาทสายฟ้ากับปราสาทพนมรุ้ง

หลักการขับเคลื่อนบุรีรัมย์ 4.0 ใช้หลัก1.บริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี่ในทุกพื้นที่2.ใช้กลไกประชารัฐ ซึ่งในพื้นที่ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งมาก ขณะภาคราชการจะเร่งพัฒนาให้ก้าวทัน

 

จังหวัดได้กำหนดขั้นตอน การขับเคลื่อน It’sTime for Changeคือการเตรียมความพร้อมคนบุรีรัมย์สู่ประเทศไทย 4.0

รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม ต้องต่อยอดแนวคิด การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาจากชนบทสู่เมืองอย่างเข้มแข็งให้เชื่อมโยงกัน

 

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญากับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งโอกาส สังคมเกื้อกูลแบ่งปัน”บุรีรัมย์สันติสุข9ดี” เชื่อมบุรีรัมย์-ประเทศไทย-อาเซียน-เชื่อมสู่โลก

 

“จะขับเคลื่อนบุรีรัมย์4.0ไปสู่นครแห่งความสุข ผลักดันบุรีรัมย์ Destination of spirit speed sport & Happiness เป็น Sport city”

“แนวคิดสู่การปฎิบัติ”

Cr:ผอ.ดุสิต สิงห์คีรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพหน้าปกโดย Hug Buriram