2 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา จับมือจัดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุ่งขยายการค้าเชื่อมโยงระหว่างกันให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ (12 มิ.ย. 60) เวลา 18.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผวจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวาส ปาราริล รองผวจ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเปิดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ลานแสดงสินค้าบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโอเสม็ด อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ซึ่งสนง.พัฒนาชุมชนจังหวับุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2560 เพื่อขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป รวมทั้งให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าร่วมกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

นางสุนิสา บุญยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 3 มีผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจ.บุรีรัมย์และของเครือข่าย otop ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานนี้ จำนวน 50 ราย และจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 10 ราย

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศไทยร่วมกับราชอาณาจักรกัมพูชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การพัฒนาสินค้า เพื่อการส่งออก การเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการโอทอปกับนักธุรกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์