คณะสงฆ์ธรรมยุต  จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(5 ส.ค. 60) ที่วัดทุ่งโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ   นักเรียน   นักศึกษาและประชาชน   ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน    ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ต่อจากนั้น นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   จากนั้นทุกคนร่วมกันอาราธนาศีล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป  สวดมาติกา เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันทอดผ้าไตรพระสงฆ์ พระสงฆ์สดัปกรณ์ จากนั้น ประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานในพิธีนำกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมธนา   ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย ฟังธรรม   พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ 

ที่มาข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  เครดิตภาพ : วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram