สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2560    ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6538 ต่อ 107 ได้ในวันเวลาราชการ