ครูกมลรัตน์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคมบุรีรัมย์คว้าทุนตัวแทนประเทศไทยไปดูงานสหรัฐอเมริกา

ครูกมลรัตน์   ฉิมพาลี  โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง  สังกัด สพม.32 บุรีรัมย์ คว้าทุน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน  เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการและนักเรียน

(11 ก.ย.60) นายสุรธี    เครือบคนโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า  

น.ส.กมลรัตน์  ฉิมพาลี  เป็นข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) ประจำปี 2560 

ให้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Appalachian state สหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ครูยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังในการเรียนของเด็กๆ อีกด้วย

ครูกมลรัตน์  ฉิมพาลี   กล่าวว่า   ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.สพม.32  คณะศึกษานิเทศก์  ที่ได้มีนโยบายให้ครูวิทยาศาสตร์พัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับภาษาอังกฤษ

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและคณะครู ให้พัฒนาด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีแรงบันดาลใจอยากสอบชิงทุนในครั้งนี้ ประกอบกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคม มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านสะเต็มศึกษา

จึงยิ่งทำให้มีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ แนวคิด กระบวนการและเทคนิคทั้งในและต่างประเทศ และอยากเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่า ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดใด ๆในชีวิต ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริง เราก็สามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตได้ อยากให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์