คลัง เล็งแจก เกษตรกร หลังละ 15,000 บาท ให้ 9 ล้านครัวเรือน ไม่ต้องลงทะเบียน ได้หมดทั้งชาวนา-ไร่-สวน-ประมง-ปศุสัตว์ เร่งสรุปวิธีการจ่าย ก่อนเสนอครม.

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง หารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เบื้องต้น ก่อนเสนอให้ ครม.เห็นชอบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรที่จะรับเงินช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งหมด

ทั้งชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง และปศุสัตว์ ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ 9 ล้านครัวเรือน โดยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงเกษตรฯขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า 99 % อาจจะมีส่วนเก็บตกบ้างนิดหน่อยเท่านั้น ซึ่งหากจ่ายครอบครัวละ 15,000 บาท

เหมือนอาชีพอิสระ 9 ล้านครัวเรือน ก็จะใช้เงินไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน ไม่ได้ใช้เงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีธ.ก.ส. ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามีบัญชีกับธนาคารทั้งหมด เหลือ 4 แสนครัวเรือนที่ไม่มีบัญชี

ทั้งนี้ในหลักการการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินมากกว่า 15,000 บาทต่อครัวเรือน เพราะเป็นมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบ และเกษตรกรแต่ละผลผลิต เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ก็มีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่นมาตรการประกันรายได้ ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมด จะอยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาท ตามกรอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.bectero.com/news/181712