อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดโรงผลิตแปรรูปแป้งมันแห่งแรกที่บุรีรัมย์เพิ่มช่องทางการขายลดภาระค่าขนส่งช่วยเกษตรกร

ความจริงของ 1800 ล้าน
ความจริงของ 1800 ล้าน

อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ร่วมเปิดโรงงานผลิตและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังแห่งแรกที่บุรีรัมย์ ที่บริษัทเอกชนทุ่มทุนสร้างกว่า 1,800 ล้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและแบ่งเบาภาระค่าขนส่งให้กับเกษตรกรที่ต้องขนมันไปขายนอกพื้นที่ เผยสามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ปีละ 4 แสนตัน จากผลผลิตทั้งจังหวัดปีละ 1.3 ล้านตัน

ความจริงของ 1800 ล้าน
ความจริงของ 1800 ล้าน

(9 มี.ค.60) น.ส.นันทวัลย์ สกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายสุกิจ หวั่งหลี ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พูลผล จำกัด , นายจเร จุฑารัตนกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย , นายสุเมธ ศรีวราเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด และ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

socialposttemplate-Recovered

ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดโรงงานผลิตแป้งมันและแป้งมันสำปะหลังแปรรูป แห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ ซึ่งภาคเอกชนโดย (กลุ่มบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช) ได้ลงทุนก่อสร้างกว่า 1,800 ล้านบาท

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร จากเดิมที่ต้องประสบปัญหาเดือดร้อนในการขนส่งหัวมันสดไปขายยังจังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีต้นทุนสูงแต่ราคามันตกต่ำ เชื่อว่าการเปิดโรงแป้งในครั้งนี้จะลดต้นทุนค่าขนส่งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันได้

โดยโรงงานผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแห่งดังกล่าว สามารถรับซื้อผลผลิตหัวมันสดจากเกษตรกรในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงได้ปีละ 400,000 ตัน จากที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 307,000 ไร่ ผลผลิตปีละกว่า 1,300,000 ตัน

น.ส.นันทวัลย์ สกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การเปิดโรงผลิตและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังแห่งแรกที่จ.บุรีรัมย์ จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีผลผลิตมากถึงปีละกว่า 1.3 ล้านตัน จากเดิมเกษตรกรต้องขนผลผลิตไปจำหน่ายยังจังหวัดนครราชสีมาทำให้มีต้นทุนสูง แต่เมื่อมีโรงแป้งมันแห่งนี้แล้ว ก็จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นโรงงานแห่งนี้ ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแปรรูปมันที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถแปรรูปได้หลายอย่างทั้งอาหาร และของใช้ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์