ทฤษฎี สหวงษ์ (ชื่อเล่น: ปอ) (23 มกราคม 2523 – 18 มกราคม 2559) เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย มีผลงานสร้างชื่อจากละครเรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

927007-img.rjevou.qumq_

ทฤษฎีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10391881

แล้วทำงานธนาคารก่อนเข้าวงการบันเทิงโดยเริ่มจากเป็นนายแบบ ได้แสดงละครเรื่อง ลิขสิทธิ์หัวใจ เป็นเรื่องแรก จากนั้นมีผลงานในวงการบันเทิงต่าง ๆ ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับแวนดา มุททาสุวรรณในปี 2556 มีธิดาหนึ่งคน

1040288

เดือนสิงหาคม 2558 ทฤษฎีรับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเรื่องไข้เลือดออก แต่มีภาวะแทรกซ้อนมากมาย สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เนื่องจากการติดเชื้อในปอดลุกลาม

ประวัติ

1040288

ทฤษฎี สหวงษ์เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรคนโตของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน และพิศมัย สหวงษ์ มีน้องชายสองคน บิดาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มารดารับราชการครู

1040288

ทฤษฎีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เขาสอบเทียบการศึกษานอกระบบจนสามารถสอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาได้ขณะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1040288

 ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครั้นสำเร็จการศึกษาเขาทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างนั้นเขาก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบ จากนั้นก็มีข้อเสนองานมากมาย ต่อมาได้รับรางวัลสุดยอดหนุ่มคลีโอ ปี 2004

1040288

และตัดสินใจลาออกเพื่อรับงานแสดงเต็มตัว ทางบางกอกดราม่าเห็นแววจึงเรียกเข้าไปแคสต์งาน หลังจากผ่านการทดสอบหน้ากล้องได้เข้าเรียนการแสดงกับช่อง 3 ได้เล่นละครเรื่อง

“ลิขสิทธิ์หัวใจ” เป็นเรื่องแรก

ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทูต WSPA คนแรกประจำภูมิภาคเอเชีย

สำหรับตำแหน่งทูตของ WSPA (World Society for the Protection of Animals) ที่หนุ่มปอได้รับ ถือเป็นคนแรกประจำภูมิภาคเอเชีย และได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทูต WSPA ประจำภาคพื้นเอเชีย (2551-ปัจจุบัน)

Feat3

มีบทบาทในการช่วยรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ และ ยุติการทำร้ายสัตว์ อีกทั้งยังร่วมสนับสนุน WSPA และโครงการยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

Feat3

เพื่อให้ สหประชาชาติ (United Nation) ผลักดันให้แต่ละประเทศพิจารณาออกกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน พระเอกของเราโด่งดังก้าวไกลไปทั่วโลกจริงๆ

ผู้ว่าฯยก “ปอ” คือครอบครัวคนบุรีรัมย์

1040288

นายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์ เผยว่า ได้ระดมกำลังทหาร ตำรวจ จากทั่วจังหวัดมาดูแลบริการประชาชนที่เดินทางมางานศพ โดยมอบหมายให้รอง ผบก.ภ.จ.บุรีรัมย์ สลับหมุนเวียนกันมาเป็นหัวหน้าชุด สลับกับหน่วยราชการอื่นๆ

Feat3

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยพระเอกหนุ่ม ซึ่งปอเป็นผู้หนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด มีคุณงามความดี ดังนั้นจังหวัดต้องดูแลและให้เกียรติอย่างเต็มที่ ตามคำขวัญ “คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” จังหวัดจะมีการช่วยเหลือเรื่องเงิน สวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่ควรจะได้ และดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ให้กับครอบครัวสหวงษ์

Feat3

เตรียมสร้างอนุสรณ์ “คนดีศรีบุรีรัมย์”

นายเสรีกล่าวอีกว่า นอกจากนี้เบื้องต้นได้เตรียมมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีบุรีรัมย์”

Feat3

และกำลังปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างอนุสรณ์เกียรติประวัติระลึกถึงความกตัญญู ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิด และคุณงามความดีที่ปอได้สร้างไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน และผลงานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานทั้งจังหวัดอีกครั้งเพื่อหาความเหมาะสมร่วมกัน

1040288

10391881

558000014555101

Feat3

927007-img.rjevou.qumq_

ข่าวโดย.. ไทยรัฐออนไลน์