จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญเที่ยวงานวันสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ประจำปี 2559

วันนี้ (14 มิ.ย. 59) นายวิสูตร กรมพิศาล นายอำเภอโนนสุวรรณ เปิดเผยว่า อำเภอโนนสุวรรณ เตรียมจัดงานวันสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าในท้องถิ่นของชาวอำเภอโนนสุวรรณ ขึ้นในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ โดยวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลผลิตภัณฑ์ การประกวดแข่งขันด้านเกษตร(พืช-สัตว์) การแสดงหมอลำ (มลฤดี ศรีไศล)

สำหรับในวันที่ 17 มิถุนายน มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เริ่มรายงานตัวเวลา 07.00น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ ขบวนเริ่มเคลื่อนจากหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณเวลา 07.30 น. และเคลื่อนขบวนไปยังหนองทองลิ่ม ถนนโชคชัย-เดชอุดม หัวถนน ถนนหัวถนน-ดอนอะราง และสิ้นสุดที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ เลา 08.30 น. เริ่มขบวนแห่ที่ 1,2,3,4 และ 5 เข้าสู่ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ เวลา 09.30 น. ขบวนแห่ทุกขบวนถึงบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ ตั้งรูปขวบตามแผนผังที่กำหนด เวลา 10.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานฯ ลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง มอบรางวัลการประกวด ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพแสดงความชื่นชมยินดีบนเวที และในเวลา 18.00 น. มีการเปิดรับลงทะเบียนการประกวดธิดาชาวสวน การประกวดธิดาชาวสวน การแสดงบนเวที มอบรางวัลธิดาชาวสวน และการแสดงรำวงย้อนยุค จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์13310477_1768571880022907_3496928348201305541_n