วันเสาร์, เมษายน 20, 2024

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณี กวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเวโทฯ เนื่องในวันออกพรรษา เป็ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

Must Read

- Advertisement -

buriramworld.com

- Advertisement -

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณี กวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเวโทฯ เนื่องในวันออกพรรษา เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ พระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงเพื่อรับบิณฑบาต

- Advertisement -

วันนี้ 10 ต.ค.65 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเสม็ด

- Advertisement -

ตลอดทั้งประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีสำคัญในพุทธประวัติ

ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วม พิธีอย่างเนืองแน่น โดยมีประชาชน ห้างร้านต่าง ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา ออกร้านเลี้ยงอาหารเป็นจำนวนมาก

โดยได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นได้ทำพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ด อ.เมือง ต่างนุ่งขาวห่มขาวมาเป็นผู้กวนข้าวทิพย์ รวม 10 กระทะ

ซึ่งมีส่วนประกอบจากข้าวตอก นมสด น้ำตาลปี๊บมงคล เครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ปลุกเสก น้ำผึ้ง และส่วนผสมอื่นๆ รวม 108 ชนิด ใช้วิธีการกวน หรือเคี่ยวด้วยไฟ เป็นเวลา 1 วันเต็ม

เมื่อเคี่ยวจนเสร็จแล้วนั้น จะได้นำไปทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา และแบ่งปันให้ประชาชนนำไปรับประทาน ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องจากเชื่อกันว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์จัดขึ้นปีละครั้งในวันออกพรรษเท่านั้น และส่วนประกอบล้วนมาจากสิ่งของที่เป็นมงคล

อีกทั้งยังชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกวนข้าวทิพย์จะได้ตั้งใจอธิษฐานจิตให้บริสุทธิ์ เผาผลาญกิเลส และความไม่ดีทั้งหลายให้หมด เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นอานิสงส์ก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง

ส่วนในวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ต.ค.65 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

โดยพระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงทางบันไดนาค 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนบริเวณลานด้านล่าง จำลองตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง

กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย

กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลก

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณี กวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเวโทฯ เนื่องในวันออกพรรษา เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ พระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงเพื่อรับบิณฑบาต 

วันนี้ 10 ต.ค.65 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเสม็ด 

ตลอดทั้งประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีสำคัญในพุทธประวัติ 

ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วม พิธีอย่างเนืองแน่น โดยมีประชาชน ห้างร้านต่าง ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา ออกร้านเลี้ยงอาหารเป็นจำนวนมาก

โดยได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นได้ทำพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ด อ.เมือง ต่างนุ่งขาวห่มขาวมาเป็นผู้กวนข้าวทิพย์ รวม 10 กระทะ 

ซึ่งมีส่วนประกอบจากข้าวตอก นมสด น้ำตาลปี๊บมงคล เครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ปลุกเสก น้ำผึ้ง และส่วนผสมอื่นๆ รวม 108 ชนิด ใช้วิธีการกวน หรือเคี่ยวด้วยไฟ เป็นเวลา 1 วันเต็ม 

เมื่อเคี่ยวจนเสร็จแล้วนั้น จะได้นำไปทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา และแบ่งปันให้ประชาชนนำไปรับประทาน ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องจากเชื่อกันว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์จัดขึ้นปีละครั้งในวันออกพรรษเท่านั้น และส่วนประกอบล้วนมาจากสิ่งของที่เป็นมงคล 

อีกทั้งยังชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกวนข้าวทิพย์จะได้ตั้งใจอธิษฐานจิตให้บริสุทธิ์ เผาผลาญกิเลส และความไม่ดีทั้งหลายให้หมด เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นอานิสงส์ก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง

ส่วนในวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ต.ค.65 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป 

โดยพระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงทางบันไดนาค 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนบริเวณลานด้านล่าง จำลองตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง 

กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย 

กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า

โดย BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

2022-10-10T14:22:53+0000

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก “ชนา” ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว – Ballthai.com

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก "ชนา" ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว - Ballthai.com บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. สโมสรอันดับ 1 ของไทย ที่การแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่การจากไปของ ศุภณัฏฐ์ ......
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -