จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่บริเวณสนามภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณ แด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ผู้เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์อันทรงคุณค่าและปฏิบัติราชการสร้างคุณประโยชน์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยความเสียสละ อุตสาหะ เต็มกำลังความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น โดยมีข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้ที่เคยร่วมงานกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับในปี 2560 นี้จังหวัดบุรีรัมย์มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ /นายสถิต กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ /นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ /นายสำราญ ราชบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ / นายสมพงษ์ กมลจิตรวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ /

นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ / นายสถิต ทองเหลา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ / นายสมชาย คอประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอลำปลายมาศ /นายอุดม รอบคอบ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ / นายสว่าง มงคลเกษตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ / นายรณชัย ดาวดวง ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพายาบุรีรัมย์ และ นายวัชนะชัย คูณทวีพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์