จังหวัดบุรีรัมย์สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2559 มีผู้เสียชีวิตรวม 11 ราย

วันนี้ (5 มกราคม 59) 10.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2559 รวม 92 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 84 คน เป็นชาย 67 คน หญิง 17 คน มีผู้เสียชีวิต 11 คน เป็นชาย 11 คน ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วง อยู่ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22 ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถมอเตอร์ไซค์ คิดเป็นร้อยละ 85 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 36 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 35 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนกรมทางหลวง คิดเป็นร้อยละ 47 บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นทางตรงคิดเป็นร้อยละ 78

ผลการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 34 จุด จุดตรวจร่วม 23 อำเภอมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 1,209 คน จุดตรวจทหาร 25 จุด จุดบริการท้องถิ่น 209 แห่ง จุดสกัดหมู่บ้านด่านชุมชน 2546 หมู่บ้าน มีผู้ปฏิบัติงาน 25,476 คน เรียกตรวจรถทั้งหมด 90,722 คัน ดำเนินการตามมาตรการ 10 มาตรการหลักจำนวน 12,219 คน ยึดรถตามมาตรการของ ค.ส.ช. จำนวน 93 คัน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 10 คัน และรถจักรยานยนต์ 83 คัน

อำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น คือ อำเภอกระสัง นาโพธิ์ แคนดง พลับพาไชย และอำเภอบ้านกรวด อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อำเภอประโคนชัย 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 คน อำเภอสตึก มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จำนวน 3 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ให้นายอำเภอทุกอำเภอร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง และหมู่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิเคราะห์ร่วมกันถึงบุคคลเสี่ยง ยานพาหนะเสี่ยง สถานที่เสี่ยง และสถานการณ์เสี่ยง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด

 

 

ข่าวโดย….สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์