จังหวัดบุรีรัมย์ ทำ Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าสู่ Smart City 2020

จังหวัดบุรีรัมย์ ทำ Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าสู่ Smart City 2020

วันนี้ (1 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการร่วมจัดทำ Workshop เพื่อเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสู่ Smart City 2020

โดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เนินเสนอแนวคิดเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ (Smart City) บุรีรัมย์ 2020” มีเป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 3 ประเด็นหลักประกอบด้วย การพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น การสนับสนุนการเกษตรและการผลิตและแปรรูปอาหาร โดยมี ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการจัดทำ workshop

ทั้งนี้ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ประกอบด้วย การเตรียมจังหวัดให้เกิดความมั่นคง สร้างความมั่งคั่งให้ประชาชน ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน

โดยมีภารกิจเริ่มต้นในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัยในจังหวัด พัฒนาการท่องเที่ยว สนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ส่งเสริมการเกษตรไร้สารพิษการแปรรูป คู่ขนานด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนบุรีรัมย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์