จังหวัดบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศผู้บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

(10 ต.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่วัดกลางพระอารามหลวงนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศผู้บรรพชาอุปสมบทเพื่อบำเพ็ญกุศล ทำความดี ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท เข้ารับฟังคำชี้แจงกำหนดการ การเตรียมพร้อม และแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 134 คน ซึ่งกำหนดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และส่งพระภิกษุใหม่ ไปพำนักเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามวัดต่างๆ ประกอบด้วย วัดทุ่งโพธิ์ วัดไทยเจริญ ต.อิสาณ อ.เมือง และวัดปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์