จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งทหารกองเกินผลัดที่ 2/2559 เข้ากองประจำการพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมส่งกำลังใจคึกคัก

***วันนี้ (03 พ.ย.59) พันเอก ธนกฤต พันธุ์รอด สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ รับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2559 ที่บริเวณหอประชุมจังหวัด หลังศูนย์ราชการจังหวัด โดยมีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติๆ ไปส่งบุตร หลาน ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนมาก 

***ซึ่งได้มีการรายงานตัวเพื่อตรวจเอกสาร ตรวจรายชื่อของทหารกองเกินที่จะเข้ากองประจำการอย่างละเอียด แยกเป็นรายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ มีทหารกองเกินส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 / 2559 เข้ารายงานตัว จำนวน 1,177 ราย โดยแยกเข้ารับราชการทหารบกส่งที่มณฑลทหารบกที่ 11 จังหวัดทหารบกกรุงเทพมหานคร 119 นาย , มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดทหารบกลพบุรี 431 นาย , มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดทหารบกชลบุรี 154 นาย มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดทหารบกสระบุรี 308 นาย และ มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ 165 นาย

***ทั้งนี้ พันเอก ธนกฤต พันธุ์รอด สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ให้แนวทางในการปฏิบัติตน ในการเสียสละเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้ พร้อมกับส่งมอบทหารกองเกินที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่หน่วยทหารต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์