จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเพติดมาตรฐานใหม่ หวังดึงลูกหลานที่หลงผิดคืนกลับสู่สังคม

****(25 ม.ค. 60) นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยมีพระครูปริยัตภัทรคุณ เจ้าคณะอำแภอนางรอง พระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโภ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองของผู้ที่เข้าค่ายบำบัดฟื้นฟู ไปร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

***สำหรับโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดมาตรฐานใหม่ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” เป็นค่ายบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ “ทำดี ละเว้นการทำชั่ว เกรงกลัวบาป”

ที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มเป้าหมายสมัครใจ ที่ผ่านการคัดกรองในระดับอำเภอ เข้าฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดแนวใหม่ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จำนวน 7 รุ่นๆ รุ่นละ 100 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรมรุ่นละ 12 วัน มีคณะวิยากรจากสหวิชาชีพ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปบรรยายให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์