จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบบ้านจิตอาสาประชารัฐให้แก่ผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.เมือง ภายหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ

(13 ก.พ.61) พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนราชการในพื้นที่ มอบบ้านจิตอาสาประชารัฐ ให้แก่ นายดำ กล้ารำ อายุ 44 ปี บ้านมะค่าใต้ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยด้วยโรคแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีมารดาซึ่งอายุมากแล้วคอยดูแล และญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือตามอัตภาพ ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม พื้นบ้านเป็นพื้นดินมีความชื้น

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับการช่วยเหลือ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและระดมทุนเป็นเงิน สิ่งของ และวัสดุก่อสร้างจากส่วนราชการ ประชาชน และผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์

สมทบการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางราชการ เพื่อทำการเทพื้นคอนกรีตเพื่อลดความอับชื้น ก่อผนัง ติดตั้งประตู หน้าต่าง หลังคา รวมกว่ามูลค่ากว่า 2 หมื่นบาท โดยใช้แรงงานจากจิตอาสา เจ้าหน้าที่ อบต. ทหาร นอกจากนั้นแล้วยังได้ให้การช่วยเหลือคำแนะนำด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย ตลอดทั้งการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์