จ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานและรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานและรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก

วันนี้ (15 พ.ย. 60) ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมและมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กำหนดเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2560

โดยกำหนดเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามวันและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์