วันนี้(4 ก.ย.60) ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 140 คน

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2560

รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2560

และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560

สนามแข่ง Moto GP ’17

ที่ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรครู บุคลากรด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปกครอง

สำหรับหัวข้อการอบรมครั้งนี้ได้แก่ Moto GP 2018, Buriram as a gateway to AEC s sport hub, รู้เรื่องเมืองบุรีรัมย์ (เที่ยว กิน อยู่), ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กิน และอยู่เมืองบุรีรัมย์, Ask Me Assistant, ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานพร้อมบริการนักท่องเที่ยวเมื่อร้องขอ(ASK ME) รองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพจาก : pinterest.com