ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์มอบอาคารเรียนร.ร.บ้านขลุงไผ่บุรีรัมย์ที่ขาดแคลนอาคารเรียนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์มอบอาคารเรียนที่บริจาคเงินก่อสร้าง 480,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ จ.บุรีรัมย์  ที่ขาดแคลนอาคารเรียนและห่างไกลความเจริญ เพื่อช่วยเติมเต็มด้านการศึกษาแก่เด็กอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ทั้งเป็นการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งเป้าจะมอบอาคารเรียนให้ ร.ร.ที่ยังขาดแคลนทุกจังหวัด

(9 ก.ย.60)  ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์นำโดยนายกฤต  สกุลสัจจะ  ประธานชมรม , นายศักดา  สัจจะมิตร  กรรมการผู้ประสานงานชมรม  พร้อมสมาชิก  ได้เดินทางมาทำพิธีมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ “ไทยซิกข์อุปถัมภ์ 33” ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างจำนวน 480,000 บาท  ให้กับโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ ต.โนนสุวรรณ  อ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอาคารและอยู่ห่างไกลความเจริญ  เพื่อต้องการส่งเสริมเติมเต็มด้านการศึกษาแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร   เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   และการมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ในครั้งนี้ ยังเป็นการทำความดีตอบแทนสังคม และทดแทนคุณแผ่นดินโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา   เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   พร้อมกันนี้ทางชมรมไทยซิกข์ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนบ้านขลุงไผ่  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียน 144  คน มีนายอนุสิษฐ์  คำสอน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   ซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดแคลนอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ประกอบกับอาคารเรียนที่มีอยู่ 2 หลัง  ก็มีสภาพเก่าเพราะสร้างมานานกว่า 30 ปีแล้ว

นายศักดา  สัจจะมิตร  กรรมการผู้ประสานงานชมรม  กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารเรียนมอบให้กับโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน  เพื่อเติมเต็มด้านการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่   เพื่อจะมีความรู้ความสามารถและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป โดยทางชมรมฯมีเป้าหมายจะก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 33 แห่ง

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์