คลองเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก – อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
23 ส.ค.60 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการก่อสร้างคลองเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก_อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันก่อนสิ้นฤดูฝนนี้
คลองเชื่อมอ่างฯนี้จะทำให้อ่างเก็บน้ำทั้งสองอ่างมีลักษณะเป็นอ่างพวง

ในกรณีปกติ อ่างฯห้วยตลาดจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯมากกว่าอ่างฯห้วยจระเข้มากและต้องระบายทิ้งท้ายน้ำในช่วงน้ำมากเป็นผระจำทำให้เกิดน้ำท่วมในที่ราบลุ่มตามลำห้วยตลาดทุกปี


แต่อ่างฯห้วยจระเข้มาก จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ น้อย และต้องสูบน้ำจากลำปลายมาศในช่วงปลายปีเพื่อสำรองน้ำดิบเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเมืองบุรีรัมย์ที่เติบโตและใช้น้ำมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเกือบทุกปี เมื่อคลองเชื่อมอ่างฯนี้แล้วเสร็จจะสามารถนำน้ำที่ต้องระบายทิ้งจากอ่างฯห้วยตลาด

ที่ไปสร้างความเสียหาย ผันมาเก็บเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ลดการสูบน้ำเข้ามาเติมในอ่างฯห้วยจระเข้มาก
แต่ในสภาวะน้ำมาก ยังสามารถบริหารจัดการน้ำให้ถ่ายเทเพื่อช่วยกันระบายน้ำจากอ่างฯทั้งสองเพื่อลดและบรรเทาความเสียหายจากน้ำให้มากที่สุด

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์