นายธนาพล ธรรมโนจิต ผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้นับเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพราะมีราคาค่อนข้างสูงจากการรับซื้อข้าวที่กำลังทยอยออก ข้าวเจ้าหอมมะลิสดความชื้นไม่เกิน 30% อยู่ที่ราคาตันละ 13,000 บาทขึ้นไป ข้าวเจ้าหอมมะลิราคาตันละ 17,000 บาท
ในขณะที่รัฐบาลกำหนดไว้ 11,800 บาท ส่วนข้าวเหนียวขณะนี้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว แต่คาดว่าราคาน่าจะสูงขึ้นไปตามกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาข้าวเหนียว เพราะเกษตรลดพื้นที่เพาะปลูกลงแล้วปลูกข้าวเจ้าเพิ่มขึ้น และยังมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งใช้พื้นที่ไปปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ประกอบกับปัญหาภัยแล้งในเขตภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่มหาสารคามบางส่วน ร้อยเอ็ดบางส่วน บุรีรัมย์ นครราชสีมา หรือในเขตทุ่งกุลาร้องให้มีผลผลิตลดลง
ส่วนการขายนั้นอยากให้เกษตรกรขายในโรงสีที่ได้มาตรฐาน ซึ่งตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจคุณภาพข้าว การวัดความชื้น การชั่งน้ำหนัก และที่สำคัญคือราคาข้าวที่ขึ้นลงวันต่อวันบางวันราคาสูงขึ้นถึงตันละ 500-1,000 บาท ถ้าเป็นที่อื่นการรับรู้ความเลื่อนไหวของราคาข้าวอาจช้ากว่าตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรพล คุณภักดี

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์