ชาวบุรีรัมย์ ตอบ 4 คำถามเด็ดนายกฯ “ต้องการรัฐบาลดี”

ชาวบุรีรัมย์ ให้ความสนใจเข้ารับแบบสอบถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งถามความเห็นประชาชน ต้องการรัฐบาลดี ไม่เชื่อเลือกตั้งใหม่จะได้นักการเมืองที่มีหลักธรรมาภิบาล และชอบในการบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ ประเทศชาติสงบเรียบร้อย

(20 มิ.ย.60) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดรับฟัง 4 คำถามเด็ด ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบ 4 คำถาม ซึ่งทั้ง 4 คำถามประกอบด้วย คำถามว่า

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

2. หากไม่ได้จะทำอย่างไร

3. ว่าการเลือกตั้งถือเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ และรวมไปถึง ข้อ

4 พฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีของนักการเมือง ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกจะให้ใครแก้ไข

ซึ่งถือเป็นคำถามเด็ดที่ตรงใจของประชาชน ที่ส่วนใหญ่ต้องการรัฐบาลดี ไม่เชื่อเลยว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล เพราะนักการเมืองยังคงมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ยังไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง

ส่วนคำตอบของประชาชนรายอื่นที่เข้ามาแสดงความเห็น บางส่วนตอบคำถามไม่ตรงกับแบบสอบถาม

แต่ส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบในการบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และทำให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อยไม่มีการประท้วงของกลุ่มการเมือง

โดยตั้งแต่เปิดให้ประชาชนที่สนใจตอบแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 12-16 มิ.ย. มีผู้ที่สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 809 คน แยกเป็นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 32 คน และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอ 777 คน

นายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คำถาม 4 คำถามนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 23 อำเภอ และอีก 1 แห่ง คือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนสามารถเข้ามากรอกแบบสอบถามเพื่อให้ความเห็น หลังจากนั้นจะทำการรวบรวมคำถามส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์