ตัวแทนชาวบ้านรุ่งอรุณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ร้องให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอาผิดผู้ใหญ่บ้าน ใช้จ่ายเงินงบประชารัฐ 5 แสน และ 2 แสนบาทไม่โปร่งใส โดยดำเนินการเองทุกขั้นตอนไม่มีการชี้แจงกรรมการและชาวบ้านรับทราบ ด้าน ผญบ.ยันทำตามขั้นตอน

(7 พ.ย.59) ตัวแทนชาวบ้านรุ่งอรุณ ม.17 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันร้องให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดนายภาคภูมิ ธุสาวัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยกล่าวหาว่านายภาคภูมิ มีพฤติกรรมใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการประชารัฐไม่โปร่งใส ทั้งงบ 500,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา และงบ 200,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรมาช่วงเดือน ก.ค. โดยงบ 500,000 บาท ในที่ประชุมประชาคมมีมติให้ดำเนินการทำปั้มหยอดเหรียญ พร้อมสร้างโรงเรือนปั้ม ซื้อข้าว และปุ๋ยมาจำหน่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ทั้งนำรายได้ไปพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และงบ 200,000 บาท มีติต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตุว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐไม่โปร่งใส โดยผู้ใหญ่บ้านกับคนใกล้ชิดมีการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินกันเอง ทั้งที่ผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมการ แต่กลับนำเงินไปดำเนินการเองทั้งหมดโดยที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจสอบโครงการที่แต่งตั้งขึ้นไม่รับทราบ ทั้งไม่มีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการให้ชาวบ้านรับรู้ด้วย แต่เมื่อชาวบ้านไปตรวจสอบรายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พบว่าวัสดุหลายรายการไม่ได้มีการจัดซื้อจริงแต่กลับเขียนในรายการเบิกจ่ายเงิน จากพฤติกรรมดังกล่าวส่อเจตนาไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ จึงอยากให้ทางจังหวัด หรือผู้ที่มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบมีการใช้จ่ายเงินไม่โปร่งใสก็ให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย และปลดผู้ใหญ่ออกจากตำแหน่ง

นางสุภาวดี พิมพกรรณ์ เหรัญญิกโครงการ กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านส่อถึงเจตนาไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ มีการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับงาน แต่กลับดำเนินการเองทั้งหมดโดยที่กรรมการไม่รับทราบ เมื่อชาวบ้านสอบถามก็ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ พอทำเรื่องถึงทางอำเภอให้มาตรวจสอบ แต่กลับไปตรวจสอบคนละเรื่องกับที่ชาวบ้านร้อง และจนถึงขณะนี้ก็ไม่คืบหน้า จึงอยากเรียกร้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบมีการกระทำผิดจริงก็ให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายและปลดออกจากตำแหน่ง แต่หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับบุคคลอื่น

ขณะที่นายภาคภูมิ ธุสาวัน ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหา กลับยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนไม่ได้กระทำผิด หรือนำเงินโครงการประชารัฐไปใช้จ่ายไม่โปร่งใสตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งก็พร้อมให้ตรวจสอบเพื่อความบริสุทธิ์ใจ และเพื่อความเป็นธรรมของตนเองด้วย

Source : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์