เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 BURIRAM WORLD ได้รับข้อความพร้อมรูปภาพถนนทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม และ หมู่12 บ้านห้วยตะเคียน ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นภาพถนนในสภาพที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งก่อนหน้านี้สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรลำบาก ทั้งนี้ชาวบ้านยังฝากคำ “ขอบคุณไปถึงหน่วยงาน และผู้มีส่วนรับผิดชอบ ที่เข้าปรับปรุงถนนในครั้งนี้ด้วย”

ภาพก่อนปรับปรุง 

ภาพหลังปรับปรุง