บรรยากาศการเดินทางร่วมชมการแข่งขัน จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 71 จัดขึ้นโดยสหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ รายการพีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ณ ช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต, จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ที่เดินทางมาร่วมในรายการ MOTO GP 2019 ซึ่งเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ของสายการบินนกแอร์ จำนวน 1 เที่ยวบิน และเครื่องบินส่วนบุคคล จำนวน 2 เที่ยวบิน การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน