ชาว อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ร่วมแรงร่วมใจกำจัดผักตบชวา “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ (5 มิ.ย. 60) นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอกระสัง และนายนรินทร์ วัชระศิริบรรลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ระดมผู้นำชุมชนและท้องถิ่น นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ ต.เมืองไผ่

รวมทั้งได้รับการสนับสนุนกำลังทหาร ตำรวจ ร่วมกันลอกและกำจัดผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมภายในลำห้วยเนอะเตี้ยม ความยาวประมาณ 1 กม. ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลไม่สะดวก ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน น้ำเน่าเสียและท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก

นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอกระสัง กล่าวว่า พื้นที่อำเภอกระสัง มีลำห้วย คูคลอง 4 แห่ง จาก 10 แห่ง ที่มีปัญหาผักตบชวาแพร่ระบาด ในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก

จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น นักเรียนและชาวบ้าน ร่วมกันรณรงค์กำจัดผักตบชวา

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนงานของกระทรวงมหาดไทย “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญและคุณค่าของแหล่งน้ำ ช่วยกันดูแลห้วย หนอง คูคลองให้เกิดความสะอาด สวยงาม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและแหล่งน้ำตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก ซึ่งทำให้น้ำเน่าเสียและท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก

อีกทั้งยังช่วยปรับสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนในตำบลเมืองไผ่รวมพลังแห่งความสามัคคี และความเข้มแข็งของคนในชุมชนอีกด้วย
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์