“ชื่นชมหรือขมขื่น” สำนึก 300 องค์ที่ปลายบัด 2 ทำไมต้องปลุกกระแสทวงคืน?

 

บทความจาก ทีมทวงคืนและสำนึก 300 องค์ ปราสาทปลายบัด 2 คุณ Thanongsak Hanwong

1. ผมเคยเสนอเรื่องที่กรมศิลปากรควรถือโอกาสที่กระแสสังคมในท้องถิ่น ของดินแดนอนาคตมรดกโลกอย่าง พิมาย พนมรุ้งเมืองต่ำ เส้นทางชัยวรมัน ที่ 7 กำลังตื่นตัวกับหลักฐานประติมากรรมสำริดแบบประโคนชัย โดยการจำลองพระพุทธรูปนาคปรก และศิลาจารึกที่ขุดได้จากเขาปลายบัด 2 ตามความต้องการของชาวบ้านยายแย้มพัฒนา

เขาต้องการของกลับคืนเพื่อสร้างสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ ตามที่ทราบกันดีว่า ปี2507 เกิดการทำลายล้างบนปราสาทปลายบัด 2 และชาวบ้านที่เขาขึ้นไปขุดยังมีชิวิตอยู่ในเหตุการณ์นั้น เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งยังอยู่ในความทรงจำของทุกคน หลักฐานที่กลับคืนท้องถิ่น แม้ว่าจะไม่มีประติมากรรมสำริดเนื่องจากส่วนใหญ่ถูกขายออกไปยังต่างประเทศ

แต่โบราณวัตถุที่กรมศิลปากรได้ไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนั้นก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญเพียงพอที่จะให้ชนรุ่นหลังเขาได้เล่าเรื่องของท้องถิ่น เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดจากเรื่องเล่าของในอดีตจากรุ่นปู่ย่าตายายเพื่อพัฒนาสำนึกในการอนุรักษ์
เงื่อนไขในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานเช่นนี้ชาวบ้านเขามีความพร้อมคือ เขามีชุดความรู้ที่ได้จากเรื่องจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราสาทปลายบัด 2 ขาดแต่หลักฐานที่เขารอคอย และถามหาเท่านั้น หากกรมศิลปากรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์อย่างจริงจังจำเป็นต้องดำเนินการเสีย เพราะจะหาโอกาสที่ชาวบ้านเขามีความรู้ความเข้าใจเช่นนี้อีกคงยากยิ่ง