เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero waste เฉลิมพระเกีรติ ๘๗ พรรษา ปี ๒๕๕๙ โดยชุมชนบุลำดวนใต้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero waste เฉลิมพระเกีรติ ๘๗ พรรษา ปี ๒๕๕๙ โดยมี นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตัวแทนชุมชนบุลำดวนใต้ ขึ้นรับรางวัลถ้วยพระราชทาน ณ Hall ๙ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ//ข่าวโดย….เทศบาลเมืองบุรีรัมย์