แตกประเด็น ข้าราชการกับการบริการประชาชน ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติิอย่างไร

บุรีรัมย์- ชื่นชม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมภรรยา รีบลงจากรถเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บโดยไม่รีรอ ขณะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สร้างความประทับใจแก่ผู้ประสบเหตุและผู้ขับรถสัญจรผ่านไปมา

วันที่ 16 ต.ค.2560 เมื่อเวลา 08.30 น. ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋ง ที่บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงวัยกลางคน ซึ่งขณะนั้น นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางธิดาพร ไทยตรง ภรรยา ได้นั่งรถยนต์ประจำตำแหน่งออกจากศาลากลางจังหวัด

เพื่อจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่วัดกลางพระอารามหลวง ผ่านจุดที่เกิดอุบัติพอดี

ทันทีที่พบเห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมภรรยา จึงรีบลงจากรถโดยไม่รีรอ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทันที

โดยรองผู้ว่าฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ รองผู้ว่าฯ ได้ช่วยอำนวยการจราจร และให้เจ้าหน้าที่ของแขวงการทาง

ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ นำกรวยยางไปตั้ง เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนลดความเร็วและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภรรยา รองผู้ว่าฯ ได้นำร่มไปกางบังแดดให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และ พยายามเรียกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้รู้สึกตัวตลอดเวลา

เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและต่างชื่นชม ทั้งรองผู้ว่าฯ และภรรยา ที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจนกระทั่งผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยที่ไม่ได้คำนึงว่ามีตำแหน่งเป็นถึงรองผู้ว่าฯ

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์โลก BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ก็ขอชื่นชมครับ ไม่ใช่การเยินยอด้วยยศฐาบรรดาศักด์ของท่านรอง

แต่ขอชื่นชมในฐานะที่ท่านเห็นความสำคัญของเพื่อนมนุษย์โลก ที่จะทำความดีซึ่งหลายคนควรนำไปเป็นแบบอย่างของมนุษย์โลกทั่วไปและเป็นแบบอย่างของข้าราชการเองเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อสังคมของข้าราชการแล้วนั้น มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. เคยได้ตีพิมพ์แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ข้าราชการใช้เป็นหลักในการครองตน และครองงาน ดังนี้

ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก และแนวทางประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ เมื่อได้ปฏิบัติพันธกิจ

เพื่อประชาชนแล้ว ความชื่นใจที่ประชาชนได้รับคือ รางวัลแห่งชีวิต พันธกิจของข้าราชการ

ปัจจุบันข้าราชการไทยยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ถ้าข้าราชการไทยมีค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ เป็นหลักสูงสุดในการปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ตามแผนปฏิรูประบบการบริหารราชการภาครัฐ

ส่งผลให้งานราชการมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกที่ประชาชนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สังคมไทยมีเสถียรภาพและเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ

1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ

2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

4. ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก

ภาพ/ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์