ตัวแทนเกษตรกร 2 อำเภอบุรีรัมย์ บุกยื่นหนังสือจังหวัดถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องแก้ปัญหา 5 เรื่อง

ทั้งช่วยเหลือให้ออกโฉนดที่อยู่อาศัย

ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

และไฟฟ้าการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง

และให้ ธกส.ลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ 3 บาทต่อปี ช่วงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.นครราชสีมา เป็นการเร่งด่วน

(21 ส.ค.60) ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายสวาท จำปาสาสว่างวงษ์ ตัวแทนเกษตรกร อ.โนนสุวรรณ

พร้อมด้วยนายเจษฎา ตะกุดเพชร อดีตนายกสมาคมชาวนาไทยบุรีรัมย์ และตัวแทนเกษตรกร อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้นายกรัฐมนตรี เร่งช่วยเหลือใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่

ขอความช่วยเหลือให้ออกโฉนดที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างใน อ.โนนสุวรรณ อ.ปะคำ และ อำเภอใกล้เคียง

ขอให้ยกฐานะอำเภอนางรองขึ้นเป็นจังหวัดนางรอง เพื่อสะดวกต่อการติดต่อราชการ เพราะการเดินทางมายังตัวจังหวัดบุรีรัมย์ของประชาชนบางพ้นที่มีระยะทางไกลเกือบ 100 กิโลเมตร

ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 100 บ่อ และขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคการเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

ขอให้ขยายถนน อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เชื่อมต่อ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถนนหมายเลข 348 ระหว่างเขาช่องตะโกคดเคี้ยวลาดชันทำให้เกิดอุบัติเหตุแทบทุกวัน

ประชาชนใช้ถนนจากจังหวัดภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ที่สัญจรสู่ภาคตะวันออก เป็นปัญหามายาวนานแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องถนนคับแคบ แต่ทางกรมอุทยานฯบอกว่าติดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ช่วยลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ 3 บาทต่อปี ในช่วงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และเรื่องราคายางพาราและมันสำปะหลังตกต่ำในปี 2560/61

เพื่อให้นำข้อเรียกร้องและปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.นครราชสีมา เป็นการเร่งด่วนด้วย

ต่อมา นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนมารับหนังสือจากกลุ่มเกษตร เพื่อเสนอยังรัฐบาลต่อไป

นายสวาท จำปาสาสว่างวงษ์ ตัวแทนเกษตรกร อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า วันนี้ได้มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความช่วยเหลือออกโฉนดที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างใน

ขอให้ยกฐานะอำเภอนางรองขึ้นเป็นจังหวัดนางรอง อีกทั้งให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

นอกจากนี้ อยากให้มีการขยายถนนหมายเลข 348 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เชื่อมต่อ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ และให้ธนาคาร ธกส. ช่วยลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ 3 บาทต่อปี ในช่วงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความช่วยเหลือราษฎรและเกษตรกลุ่มชาวไร่ชาวนาที่เดือดร้อน

 

ที่มาข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์