กรมท่าอากาศยานเผยสถิติผู้โดยสาร 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการ 4 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 67,804 คน

คาดว่าปีนี้ จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์กว่า 200,000 คน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน โดยวันที่กรกฎาคมนี้จะเพิ่มเป็นวันละ 8 เที่ยวบินไปกลับ

ย้อนดู…สถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์ จากปี 2543-2559

ปี 2559 สนามบินบุรีรัมย์ เป็นสนามบินที่มีเปอร์เซ็นต์อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารมากที่สุด +68%  ถึงแม้จำนวนผู้โดยสารยังรั้งท้ายสนามบินหลายๆจังหวัดในภาคอีสาน เนื่องจากยังมีเที่ยวบินที่น้อย เพราะจำนวนผู้โดยสารแปรผันตามจำนวนความถี่ของเที่ยวบิน

photo credit : KÜK skyscrapercity / Korat

ดีเดย์ 1กรกฎาคม 2560 สายการบินนกแอร์ประกาศเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางดอนเมือง-บุรีรัมย์-ดอนเมือง เพิ่มอีก 1 เที่ยวบิน เป็นวันละ 3 เที่ยวบิน เริ่มทำการบินต้นเดือนหน้า

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  ไป  บุรีรัมย์

  • 06.05 น.
  • 14.20 น.
  • 18.20 น.

บุรีรัมย์  ไป  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  • 07.40 น.
  • 16.00 น.
  • 19.55 น.

ในขณะที่สายการบินแอร์เอเชีย ยังคงที่อยู่ที่ 1 เที่ยวบิน/วัน เหมือนเดิม ยังไม่มีการเพิ่มเที่ยวบินแต่อย่างใด ซึ่งรวมทั้งสองสายการบินแล้วจะมี 4 เที่ยว/วัน รวมไป-กลับวันละ 8 เที่ยวบิน/วัน

เวลาบินแอร์เชีย DMK-BFV 12.25 น และ BFV-DMK 13.45 น

จับตางบฯ กว่า 165 ล้าน กับการต่อเติมสนามบินบุรีรัมย์

ถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สนามบินบุรีรัมย์ได้รับอนุมัติงบประมาณต่อเติมขยายอาคารผู้โดยสาร ลานจอดเครื่องบิน และทางขับเพิ่มอีก 1 เส้น

จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศ พัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ งบประมาณ 165,500,000 บาท (จัดสรรผ่าน Function)

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจะนำมาพัฒนาขยายอาคารผู้โดยสาร การขยายลานจอดอากาศยานจากเดิมให้สามารถรองรับการจอดอากาศยานแบบ boeing 737- 400 ขนาด 180 ที่นั่งให้เพิ่มมากขึ้นจาก 2 ลำเป็น 6 ลำ และมีการก่อสร้างทางขับเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 เส้น

แบ่งเป็นขยายอาคารผู้โดยสาร 50 ล้านบาท

ขยายลานจอด ทางขับ 115 ล้านบาท

เดินทางจากสนามบินบุรีรัมย์เข้าตัวเมือง

สิ่งสำคัญที่ยังคงเป็นปัญหาหลักคือการเดินทางเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ ในส่วนการคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวกเท่าที่ควร รถบริการเข้าตัวเมืองยังคงมีราคาสูง แต่ ณ ปัจจุบันมีจำนวนตัวเลือกในการเดินทางที่ดีขึ้น มีบริการที่หลากหลาย เช่นรถเช่า รถตู้สายการบิน รถลีมูซีน และ รถตู้ประจำทางสตึก-บุรีรัมย์ อนาคตหากมีการพัฒนาที่ดีกว่าจะเป็นผลดีต่อประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์อย่างมาก

ตัวเลือกในการเดินทางเข้าเมืองราคาประหยัดที่สุดคือ เดินทางด้วยรถประจำทางสตึก-บุรีรัมย์ ซึ่งจะมีเที่ยวรถวิ่งประจำ

ล่าสุด ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ประกาศแจ้งตารางบินใหม่

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอแจ้งตารางการบิน (ใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 28 ตุลาคม 2560
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – บุรีรัมย์ วันละ 4 เที่ยวบิน
บุรีรัมย์ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันละ 4 เที่ยวบิน
รายละเอียดตามตารางการบินด้านล่าง

ที่มา : ตารางบินใหม่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน