ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จัดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ปลอดภัย หลุดพ้นอาชญากรรม ฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ ขนาด 250 ซีซี
วันนี้ (13 มิ.ย.59) ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พลตำรวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ปลอดภัย หลุดพ้นอาชญากรรม ฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ ขนาด 250 ซีซี ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 34 สถานี โดย ได้รับความร่วมมือจากผู้ บริหารสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดฝึกอบรม และการใช้ทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการตรวจตราป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีและข้าราชการตำรวจภูธรในสังกัด เข้าร่วมโครงการกว่า 300 นาย
ในส่วนของการอบรมแบ่ง เป็นภาคทฤษฎี โดยวิทยากรจาก บริษัทบุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และภาคปฏิบัติเป็นการขับขี่ในสนามจริง เพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ขนาด 250 ซีซี ที่ได้รับการจัดสรรทดแทน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 270 คัน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ถูกกฎจราจร ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง นำไปสู่การลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า รถจักรยานยนต์สายตรวจ ที่ได้รับการจัดสรรทดแทนมาครั้งนี้ เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความชำนาญในการขับขี่ อาจก่อให้เกิดอันตรายและการสูญเสียได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรมให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่ ที่ถูกต้อง ถูกกฎจราจร เนื่องจาก ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความตระหนัก มีจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งของประเทศชาติต่อไปในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปเผยแพร่แก่คนในครอบครัว และชุมชนได้อีกด้วย

13423845_639266252896353_5838408534446871576_n

13423982_639266166229695_8649672840455304869_n

13435439_639266016229710_3467255133196458339_n

13450050_639266229563022_3335337790893622478_n

 

 

เครดิตภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์