2 มกราคม 2560 เฟสบุ๊ก สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์รายงานว่า

สภาพการจราจร เส้นทางถนนเขาช่องตะโก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 กม.80 ถนนโนนดินแดง ขณะนี้รถค่อนข้างหนาแน่น ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ “บุรีรัมย์ปลอดภัย ร่วมใจเคารพกฎ ลดอุบัติเหตุด้วยตัวเรา”

พบเห็นรถโดยสารสาธารณะ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกิน ขายตั๋วเกินราคา สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงคะ

รายงานสภาพการจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้ขาล่องรถค่อนข้างหนาแน่น แต่การจราจรยังคล่องตัวคะ

พบเห็นรถโดยสารสาธารณะ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกิน ขายตั๋วเกินราคา สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงคะ