ผบ.มทบ.26 บุรีรัมย์ ร่วมหลายฝ่าย เดินหน้าทวงคืนป่าสาธารณะโคกเขากระโดง ที่ถูก ขรก. นายทุน และ ปชช.บุกรุกครอบครองสร้างที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร และจัดสรรขายกว่า 2,500 ไร่ ให้แล้วเสร็จเดือน ก.ย.นี้ หลังเป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า 10 ปี จ่อเอาผิดแกนนำหลอกเรียกเงินชาวบ้านจัดสรรที่ขายและกลุ่มที่ปักธงแดงต่อต้านการทำงานของ จนท.

(5 พ.ค.60) พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 (มทบ.26) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อัยการจังหวัด กอ.รมน., ที่ดินจังหวัด, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), ตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าสาธารณะโคกเขากระโดง


This photo of Khao Kradong Forest Park is courtesy of TripAdvisor

ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยว 3 ตำบล คือ ต.เสม็ด, อิสาณ และ ต.สวายจีก ที่ถูกกลุ่มนายทุน ข้าราชการ และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าไปบุกรุกครอบครองปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน ทำการเกษตร และจัดสรรขายโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย รวมเนื้อกว่า 2,500 ไร่ จากพื้นที่ป่าทั้งหมดกว่า 5,000 ไร่


This photo of Khao Kradong Forest Park is courtesy of TripAdvisor

ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี จากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านบางส่วนสมัครใจออกจากพื้นที่แล้ว แต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังดื้อไม่ยอมออกทั้งยังมีการปักธงสีแดงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจน ทั้งมีรายงานว่ากลุ่มแกนนำบางคนได้มีพฤติกรรมหลอกเรียกรับเงินจากชาวบ้าน โดยอ้างว่าจะจ้างทนายมาต่อสู้ช่วยเหลือให้ได้ที่ดินสาธารณะดังกล่าวด้วย


This photo of Khao Kradong Forest Park is courtesy of TripAdvisor

ซึ่งขณะนี้กำลังหาข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย ส่วนชาวบ้านที่สมัครใจยอมออกพื้นที่บุกรุกและแสดงตนเข้ารับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์สิทธิ์และพิจารณาจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้ตามหลักเกณฑ์


This photo of Khao Kradong Forest Park is courtesy of TripAdvisor

พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าสาธารณะโคกเขากระโดง ที่ถูกกลุ่มนายทุน ข้าราชการ และประชาชน บุกรุกครอบครอง และจัดสรรแบ่งขาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

ส่วนกลุ่มผู้บุกรุกที่ยังดื้อไม่ยอมออก รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมหลอกเรียกรับเงินจากชาวบ้าน และต่อต้านขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับพื้นที่สาธารณะที่ดำเนินการทวงคืนแล้ว ขณะนี้ก็มีหน่วยราชการ ทั้งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ขอใช้เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลรองรับการเติบโต ลดปัญหาความแออัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่เตรียมเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ รวมเนื้อที่ประสบ 1,000 ไร่ และอีกหลายภาคส่วนที่ยื่นเรื่องขอใช้เพื่อก่อสร้างสถานที่ราชการให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมต่อไป

สำหรับรายละเอียดการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์นั้น ตามที่ได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ (29 ส.ค. 59) นั้นมีรายละเอียดดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รองรับการผลิตนักศึกษาพยาบาลในปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ 3

*****วันนี้ (29 ส.ค. 59) เวลา 13.40 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในการร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ 2

ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เพื่อการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในปี 2560 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ อาจารย์ร่วมแสดงความยินดีเป็นกันอย่างพร้อมเพรียง

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ 4

*****รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้มีการสำรวจความต้องการว่ามีนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มากถึง 80-90 % ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้แผนพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ 5

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนาเตรียมหลักสูตรไปแล้วประมาณ 80-90 % แต่ยังขาดในส่วนของบุคลากรที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้มีการเปิดรับสมัครและได้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกือบครบแล้ว ประกอบกับได้รับความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในครั้งนี้ จึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ 6

ในการเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ และขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อขออนุญาต การรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับรองหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ และการรับรองหลักสูตร ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และคาดว่าในเร็ววันนี้จะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอน

*****ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า การให้ความร่วมมือผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ได้มีการร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากรของทั้ง 2 ฝ่าย อาทิ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฎิบัติการ ตลอดจนปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ซึ่งทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์มีความพร้อมในทุกด้าน

อีกทั้งที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ยังมีศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ที่เปิดการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 4,5,6 ด้วย และยังมีนักศึกษาแพทย์ด้านต่างๆมาฝึกงานที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงถือเป็นการร่วมผลิตแพทย์ด้วย

ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทาง และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่และใกล้เคียง ได้ศึกษาในด้านนี้แล้ว ยังจะเป็นการสร้างงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตด้วย

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ 7

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว โดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์