ทหารของประชากับปัญญาชนคนวิทยาลัยเกษตรฯบุรีรัมย์ ลงแปลงช่วยชาวนาเกี่ยวข้าว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 นำทหารในสังกัดร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ช่วยชาวนาในพื้นที่เกี่ยวข้าว ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนา ลดต้นทุนการผลิต บรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวที่ตกต่ำ

ทหารของปวงประชา

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทหารในสังกัด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ภาคเอกชน ประชาชน และเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลอิสาน อำเภอเมือง บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่นากว่า 30 ไร่ ของเกษตรกรชาวนาพื้นที่หมู่ 12 ตำบลอิสาน ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา โดยกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ไม่มีแรงงานเกี่ยวข้าว และเกษตรกรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจ้างรถเกี่ยวข้าว ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มความสุข ให้กับชาวนาในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ ขายข้าวไม่ได้ราคา

ช่วยประชาเกี่ยวข้าว

ในการเกี่ยวข้าว ทำดีเพื่อพ่อช่วยชาวนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สนับสนุนรถเกี่ยวข้าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีเทศบาลตำบลอิสาน สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพื้นที่ที่รถเกี่ยวข้าวเข้าไม่ถึง จะใช้แรงงานคนในการเกี่ยวข้าวซึ่งได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ นำนักศึกษาลงเกี่ยวข้าวร่วมกับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

ช่วยประชาเกี่ยวข้าว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวว่า หน่วยงานทหารในสังกัดทุกหน่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ เช่น การช่วยชาวนาเกี่ยวข้าว เปิดลานในเขตทหารให้ตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้น จัดพื้นที่สำหรับการจำหน่ายข้าวสาร และช่วยเหลือด้านอื่นๆตามที่ได้รับการร้องขอจากเกษตรกรที่เดือดร้อน เพื่อเพิ่มความสุขให้กับชาวนา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์